Konfiguracja kategorii zdjęć

Dobór zdjęć w kategorii

Podstawowa metoda doboru zdjęć w kategorii, to wyszukiwanie w zasobach Adobe Stock. Na screenie poniżej pole słów kluczowych jest oznaczone na czerwono. Wpisując słowa nie trzeba stosować przecinków, wystarczy wpisać kilka słów po kolei, np "paryż noc ulica". Taka fraza da zdjęcia które są otagowane wszystkimi trzema wyrazami naraz. Wyszukiwarka Adobe Stock dopuszcza stosowanie operatorów logicznych, AND oraz OR, np. "paryż OR londyn OR nowy jork". Takie zapytanie zwróci zarówno zdjęcia Paryża, Londynu i Nowego Jorku.
Możliwe jest pokazanie zdjęć zgodnie z kategoriami dostępnymi po stronie Adobe Stock (aktualne drzewo kategorii można  pobrać w zakładce Adobe Stock -> Informacje), lub po identyfikatorze autora, galerii lub serii. odpowiadają za to pola oznaczone kolorem zielonym
Korem fioletowym oznaczone są filtry, których można użyć aby jeszcze dokładniej zawęzić listę zdjęć.
Wszytskie powyższe sposoby można łączyć, wynikiem będzie część wspólna, np. fraza "jabłoń" + kateogria "Rośliny > Drzewa" + orientacja pozioma + bez ludzi.

Druga metoda, oznaczona kolorem niebieskim, to selekca konkretnych zdjęć po ich numerach id. Zdjęcia wybrane po numerach, zostaną pokazane zawsze przed zdjęciami z wyszukiwarki. Jest to najbardziej szczegółowa metoda.

Trzecia metoda to użycie modułu Moje zdjęcia dzięki któremo można dodawać do sklpeu zdjęcia niedostępne w Adobe Stock, takie jak np. reprodukcje obrazów. Zdjęcia z bazy sklepu są pokazywane przed zdjęciami z API.

 

Powiązanie kategorii zdjęć i typów druku

Domyślnie każda kategoria zdjęć jest dostępna z każdym typiem druku. Aby zróżnicować strukturę kategorii pomiędzy typami druku można przypisać (pokaż tylko przy) lub wykluczyć (nie pokazuj przy) kategorię dla dowolnego typu druku. Możliwe jest wykluczenie lub przypisanie kategorii do więcej niż jednego typu druku. Klikając w zielony plusik, możlie jest wybranie dowolnej liczby typów druków. Oba ustawienia są dziedziczone przez kategorie podrzędne. Oznacza to, że jeśli przypiszemy kategorię "Tematy" do druku "Fototapeta", to wszyskie pod kategorie Tematów również będą przypisane do fototapety.

Opcja "Wymuś produkt", pozwala zablokować zmianę typu druku na poziomie kreatora druku. Będzie możliwy wydruk tylko na jednym wybranym typie druku.

Dezaktywacja wybranych funkcji  kreatora druku

W niektórych przypadkach konieczne może się okazać zablokowanie wybranych funkcji kreatora druku. Włączanie i wyłacznie wybranych opcji można dokonać w sekcji "Kretor".