Szablon kreatora druku

Układ kreatora druku może być w pewnym stopniu zmieniany. Kod HTML całej strony kreatora druku znajduje się w pliku:
themes/[aktywny_temat]/fotolia/fotolia_product.tpl
(presta 1.6)
themes/[aktywny_temat]/modules/resfotoliaapi/views/templates/front/fotolia_product.tpl (presta 1.7)
Kreator jest podzielony na dwie główne sekcje, zdjęcie i panel opcji.

Kod HTML poszczegółnych pól i elementów nie jest wpisany wprost. Jest on zawarty wewnątrz predefiniowanych zmiennych smarty, aby zminimalizować ryzyko wadliwego działania kreatora w wyniku nieumiejętnych modyfikacji. Można swobodnie zmieniać ich kolejność. Znaczenie poszczególnych zmiennych jest opisane poniżej. Elementy wymagane dla prawidłowego działania kreatora druku są podkreślone. Niektóre z elemntów mogą być niewidoczne, co zależy jedynie od konfiguracji danego typu druku. Mimo, że ich nie widać nie należy ich usuwać z szablonu. Ich usunięcie może skutkować wadliwym działaniem kreatora. Jeśli zachodzi potrzeba usunięcie jednego lub kilku z tych elementów należy posłużyć się CSSowym display: none;

{$jqcreator.photo} - obszar kadrowania zdjęcia
{$jqcreator.opacity} - przyciski zmieniające zaciemnienie zdjęcia poza kadrem
{$jqcreator.crop_coordinates} - współędne kadru
{$jqcreator.current_dpi} - aktualne DPI wydruku
{$jqcreator.shortlink} - generowanie shortlinku da aktualnego kadru
{$jqcreator.product} - pole wyboru typu druku
{$jqcreator.medium} - pole wyboru podkładu do druku
{$jqcreator.laminate} - pole laminat: tak, nie, powiązane z wyborem podkładu
{$jqcreator.size} - pola wpisywania lub wyboru rozmiaru druku
{$jqcreator.mask} - wybór kadru, np. obrazy wieloczęściowe
{$jqcreator.multicrop} - podział naklejki na części
{$jqcreator.tiles} - podział wydruku na płytki
{$jqcreator.options} - dodatkowe pola wyboru
{$jqcreator.effects_buttons} - efekty kolorystczne, obrazanie, odbijanie - przyciski
{$jqcreator.effects} - efekty kolorystyczne pole typu select
{$jqcreator.flip} - odbicie w pionie i poziomie pole typu select
{$jqcreator.rotate} - obracanie zdjęcia pole typu select
{$jqcreator.repeat} - powielanie wzoru
{$jqcreator.cart.price} - cena produktu
{$jqcreator.cart.quantity} - pole ilość
{$jqcreator.cart.form} - ukryty formularz koszyka
{$jqcreator.favorites} - dodaj / usuń do ulubionych