Tłumaczenia

Podstawowy system tłumaczeń jest w wbudowny w admin prestashop, szczegóły można znaleźć w dokumentacji sklepu:
http://doc.prestashop.com/display/PS17/Translations

Teksty związane z kreatorem druku takie jak "podkład", "efekty", opisy poszczególnych funkcji oraz komunikaty ostrzegawcze zlokalizowanie są w pliku tłumaczeń naszego modułu. Można go edytować dowolnym edytorem tekstowym. Lokalizacja pliku:
reset/languages/pl.php